Mannen som behövde måla om sitt gulorangea hus efter ett beslut från kommunpolitikerna i hans kommun, har äntligen fått upprättelse och Länsstyrelsen väljer nu att upphäva beslutet. Det innebär alltså att färgen får vara kvar och mannen kan pusta ut.

Vi har tidigare skrivit om att en man målade sitt hus i en rödgul nyans och behövde måla om sitt hus enligt kommunpolitikerna.

”Ordförande i byggnämnden tyckte nämligen att färgsättningen inte var svensk och att ”byggnaden inte hade en god färgverkan”.” Läs mer.

Färgen var inte tillräckligt skadlig1171929-painting-the-wall

Han valde att överklaga politikernas beslut om en ommålning och i ett antal månader har man nu diskuterat fram och tillbaka om hur det kommer att bli. Förra veckan skrevs det dock i Metro att Länsstyrelsen upphävt det beslut som kommunen tagit om det gula huset. Därmed behöver alltså inte ägaren måla om sitt hus. I beslutet om att upphäva det kommunpolitikerna bestämt skriver Länsstyrelsen att huset visserligen ger ett avvikande intryck mot den omgivande bebyggelsen i området och det påverkar även riksintresset negativt i viss utsträckning eftersom husfärgen tar uppmärksamhet från de fornlämningsmiljöer som finns i närområdet. De skriver dock slutligen att den visuella påverkan inte är tillräckligt skadlig för riksintresset för att ägarna ska behöva måla om huset.

Dags att gå vidare

Ägaren till huset är oerhört lättad efter att Länsstyrelsen valt att upphäva beslutet. Han poängterar att han kämpat fram och tillbaka med beslutet sedan i mars i år och nu är det verkligen dags att gå vidare.