När det kommer till Stockholm är det en mycket vacker och levande stad. Men en stad som allt fler vill bo i – och gärna centralt. Att bygga tätare har både sina för och nackdelar och det gäller att väga alla beslut med omsorg. 

12489195-vid-tegnerlundenAtt göra ett bostadsköp i Stockholm är oftast alltid en otroligt bra affär. Detta då det konstant är ett stort tryck på lägenheter. Men det fungerar inte att endast försöka se luckor där man skulle kunna få in ett bostadshus för att få in fler människor i staden. Det gäller att ta hänsyn till stadsbilden och till de befintliga invånarna. I en artikel från Svd går det att läsa att har man synen på att det är bra och räcker med att bygga tätt så har man en mycket förenklad syn och en syn som inte räcker till. Vad som hotas brukar ofta vara parker och grönområden som man vill skära ner på och minska. Detta är dock en mycket dålig lösning då de fyller sin funktion och gör en viss plats harmonisk och attraktiv. Odemokratisk är ett ord som man hör de boende säga och helt utan konsekvensanalys då beslutet redan klubbats igenom. Men det är inte första gången man läser om att Röda bergen vanvårdas. Röda bergen kallas för en trädgårdsstad, men frågan är hur mycket trädgård som finns kvar om man inte saktar ner grävtagen.

Fighten på Röda Berget

Just nu pågår det en het strid vid Thorildsplan där de boende slåss mot påtänkta skyskrapor, Norra tornen, som de flesta anser skapar en otroligt negativ stämning för området. Vad de två Sagan om Ringen-tornen gör är att ge skugga, ta bort luft och det gröna samt förtäta en mycket vacker plats och göra det mindre attraktivt att bo runt området.