Luftfuktighet i hemmet

Det är viktigt att kunna höja luftfuktigheten i sitt hem för att torr luft inte ska ha negativa följder för främst hälsa, men också på möbler och växter. Genom att hitta en balans och försöka undvika både för torr luft och för hög luftfuktighet uppnås det ultimata inomhusklimatet.

Enligt SMHI beror luftfuktighet på mängden vattenånga som finns i atmosfären vilken tillförs när vatten avdunstar från jordens yta. Detta har betydande påverkan på väder, klimat och levande ting överlag. Luftfuktigheten är olika beroende på var i landet man befinner sig, men påverkas också av årstider. Under vinterhalvåret när det är kallt ute blir luften ofta torr i inomhusmiljö, därför kan det vara klokt att införskaffa en luftfuktare från http://e-klok.se/luftfuktare.aspx. Den torra luften uppkommer genom att kall luft som finns utomhus blir uppvärmd när den strömmar in, vilket får fuktigheten i luften att sjunka. Luften blir dessutom ännu torrare av eldning i kamin, höjd temperatur på element och värmepannor, vilket är vanligt förekommande under vintern.

Torr luft påverkar hälsan negativt

Om luften inomhus är torr finns det risk för uttorkning hos människor och det är då extra viktigt att dricka mycket vatten för att må bra. En vanlig konsekvens är torr hud och torra luftrör. Vid astma- eller allergibesvär är torr luft ännu värre eftersom dess vanliga symptom som torr näsa, hals och hud blir betydligt värre. Har man en förkylning eller luftvägsinfektion kan det också påverkas till det sämre. Astma och Allergilinjen råder därför till att införskaffa en luftfuktare för att få det lättare att andas när luften är som torrast.

Möbler och växter trivs inte

Torr luft kan innebära att möbler och inredning gjorda av naturmaterial torkar ut och att vissa föremål lättare blir statiskt laddade och därmed avger små stötar när man tar i dem. Växter trivs inte i torr luft, precis som människan. De flesta upplever att en luftfuktighet på ca 40-50 procent är mest behagligt och det är ett bra mått mätt för vilken luftfuktighet man ska sträva efter att ha inomhus. Det viktigaste är dock att ha en balans i luftfuktigheten, för fuktig luft kan leda till materiella- och hälsorelaterade problem.